หน้าหลัก
ความเป็นมา
หนังสือแนะนำ
กฎหมายเด็กและครอบครัว
กิจกรรม
ติดต่อเรา
 
 
  โลกของเด็ก 1 โลกของเด็ก
   

 

โลกของเด็ก

 

“.........

 

บุตรของเธอ  ไม่ใช่บุตรของเธอ

 

เขาเหล่านั้น  เป็นบุตรและธิดาแห่งชีวิต

 

เขามาหาเธอ  แต่ไม่ได้มาจากเธอ

 

และแม้ว่า เขาอยู่กับเธอ  แต่ก็ไม่ใช่สมบัติของเธอ

 

เธออาจให้ความรักแก่เขา  แต่ไม่อาจให้ความนึกคิดได้

 

เพราะว่าเขาก็มีความคิดของตนเอง

 

เธออาจนะให้ที่อยู่อาศัยแก่ร่างกายของเขาได้  แต่มิใช่แก่วิญญานของเขา

 

เพราะว่า  วิญานของเขานั้น  อยู่ในบ้านของพรุ่งนี้

 

ซึ่งเธอไม่อาจไปเยี่ยนเยียนได้  แม้ในความฝัน …..”

       

(จาก The  House  of  Tomorrow  ของ คาร์ลิล  ยิบราล – ระวี ภาวิไล  แปล)

  

            ความสัมพันธ์ของแบบแผนการเลี้ยงดูเด็ก  และพฤติกรรมในวัยผู้ใหญ่

 

เด็กที่เติบโตขึ้นมา ด้วยวิธีการเลี้ยงดูโดย

เมื่อเติบใหญ่  เด็กนั้นจะมีพฤติกรรมดัง

 • การวิพาก วิจารณ์ ตำหนิ
 • ความเป็นศัตรู
 • การเย้ยหยัน/เยาะเย้ย ถากถาง
 • การทำให้รู้สึกละอายใจ
 • การฝึกฝนด้วยความมานะ
 • การให้กำลังใจ
 • การยกย่องชมเชย/ชื่นชม
 • ความเป็นกลาง/ตรงไปตรงมา
 • ความหนักแน่นมั่นคง
 • การเห็นชอบ/ยอมรับ
 • การแสดงอย่างมิตรไมตรี
 • ชอบประนามผู้อื่น
 • ชอบต่อสู้/แข่งขัน
 • ขี้อาย/ ขี้กลัว
 • รู้สึกผิด /  หวาดระแวง
 • เป็นคนอดทน
 • มีความเชื่อมั่นในตัวเอง
 • เห็นคุณค่าของตนเอง  และผู้อื่น
 • มีความยุติธรรม
 • มีศรัทธา -  เชื่อมั่น
 • ชอบตนเอง
 • รักโลกที่เขาอยู่

 

  (Dorothy  Law  Nolte  1982)

 

 อีคิว  (Emotional  Quotient) คืออะไร?

             อีคิว  หรือความฉลาดทางอารมณ์  หมายถึง    ความสามารถในการรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของตนเอง  และความรู้สึกของผู้อื่น    มีสติในการควบคุมอารมณ์ตนเอง  รู้จักรอคอย  และมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น    สามารถจัดการกับอารมณ์ไม่สบายใจต่าง  ๆ  ได้  และมีชีวิตอยู่ด้วยความหวัง  (พระอาจารย์  มิตซูโอะ  คเวสโก  วัดสุนันทาวนาราม  กาญจนบุรี)

 

 ไอคิว  (Intelligence Quotient)  คืออะไร?

 

        ไอคิว  หรือความฉลาดทางสติปัญญา  ทางสมอง  ความสามารถในการเรียนรู้จดจำและนำมาใช้ปฏิบัติจนประสบความสำเร็จในการเรียน   การดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ

 

             ความฉลาดทางอารมณ์หรือ  อีคิว  สามารถเริ่มพัฒนาตั้งแต่เด็กยังอยู่ในครรภ์  แต่ผู้คนส่วนใหญ่หรือพ่อแม่   มักสนใจจะให้เด็กพัฒนาทางสมองหรืออยากให้ลูกมีสติ ปัญญาดี   เรียนหนังสือเก่ง  เมื่อเติบใหญ่จะได้ประสบความสำเร็จทางการอาชีพ  ในทางระบบการศึกษาปัจจุบันก็เช่นกัน  มุ่งเน้นจะให้เด็กประสบความสำเร็จในการเรียนการอาชีพ   มากกว่าจะส่งเสริมหรือเน้นด้านคุณธรรมจริยธรรม  เนื่องจากการแข่งขันพัฒนาด้านเทคโนโลยี่จากทั่วโลกเป็นแรงจูงใจให้  มุ่งพัฒนาความเก่งของคนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ  และการเมืองจนมองข้ามปัญหาสังคมที่มาพร้อมกับความเจริญของประเทศ   อันเนื่องมาจากประชาชนไม่สามารถปรับตัวได้ทันท่วงทีกับความเปลี่ยน แปลงของสิ่งแวดล้อม  และเทคโนโลยี่ที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว 

 

            อย่างไรก็ตาม  ปัญหาความล้มเหลวทางเศรษฐกิจและการเมือง  นำไปสู่ปัญหาทางสังคมชุมชนและครอบครัว   ความแตกแยกขัดแย้งที่ซับซ้อน  ที่รอการพัฒนาและบำบัดเยียวยา  โดยเฉพาะในเด็ก  ๆ  เยาวชนคนรุ่นใหม่  ซึ่งจะเป็นอนาคตของประเทศไทยต่อไป   สิ่งที่เรา “ผู้ใหญ่” จะต้องทำก็คือ  ถามความต้องการจากก้นบึงหัวใจของเด็ก ๆ  ว่า

 

  ลูก  ๆ  ต้องการอะไรจากผู้ใหญ่   จากพ่อแม่ของเขา?

 

        ตลอดระยะเวลาของการเจริญเติบโต  เด็ก  ๆ  จะคุ้นเคยกับการจะต้องทำทุกอย่าง  หรือทำตามความต้องการของผู้ใหญ่  เพราะผู้ใหญ่/พ่อแม่คือ  “เจ้าของชีวิต”  ของเขา  หรือเพราะเด็กยังเล็กบอบบางเกินกว่าจะช่วยเหลือและดูแลตัวเองให้รอดปลอดภัยได้

 

เด็ก  ๆ  ต้องการการเรียนรู้และการฝึกสอนจากผู้ใหญ่  ด้วยความรัก ความเข้าใจ ให้อภัยในความผิดพลาด  และด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์คนหนึ่ง  เพื่อให้เขาสามารถช่วยเหลลือดูแลตัวเองต่อไปได้  ด้วยความภาคภูมิในตัวเอง

 

            ผู้ใหญ่ทุกคนต้องเดินผ่านถนนสายนี้   ถนนบนโลกของเด็ก  ๆ  แต่เมื่อเราเติบโตจากเด็กเป็นผู้ใหญ่   “เรา”  มักจะหลงลืมความเป็นเด็ก  ๆ  ไป  ลืมความต้องการ  ลืมความนึกคิดของเด็ก  ๆ  โลกสีชมพูกับความเยาวัย  กลายเป็นความยุ่งยากสร้างความรำคาญใจให้ผู้ใหญ่   เด็ก  ๆ  มากมายถูกปฏิเสธ  ถูกผลักไส  ถูกจำกัดให้อยู่แต่ในโลกที่ผู้ใหญ่สร้าง    จนมากมายเติบโตเป็นผู้ใหญ่  ทั้ง  ๆ  ที่หัวใจของเขายังติดอยู่กับความเยาวัยในอดีต  ความสับสนขัดแย้งระหว่างสิ่งที่เด็ก  ๆ  ต้องการ  กับสิ่งที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้อาจกลายเป็นแผลร้ายที่เกาะกินหัวใจของเด็กไปนานเท่านาน  และปัญหาในสังคมไทยคงจะลดลงมากกว่านี้  หากจะมี  พ่อแม่หรือผู้ใหญ่  ฟังบ้างว่า  เด็ก  ๆ  ต้องการอะไรจากผู้ใหญ่บ้าง?

 

     
 
 


Count : 211,967


© 2012 Dek Dek. All Rights Reserved.